Az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag - 3. munkaszakasz eredményei

A harmadik munkaszakaszban folytattuk az új hatóanyag variánsok előállítását és az in vitro kísérletekben ígéretes jelöltek részletes in vivo karakterizálását, majd ezek alapján meghatároztuk a projekt két vezérmolekuláját:
In silico molekulakönyvtárakból kiválasztottuk a jelölteket, majd molekuladinamikai számításokkal vizsgáltuk a célfehérjékkel alkotott komplexeiket. Az eredmények alapján előállítottuk az ígéretes jelölteket, és gátlási profiljukat biokémiai tesztekben karakterizáltuk. SAR/DPM in silico vizsgálatok alapján további 28 eltérő vázszerkezetű hatóanyagot is teszteltünk. Az MPH-220 jelölttel farmakokinetikai vizsgálatokat végeztünk, valamint ex vivo preparátumokon is vizsgáltuk a hatékonyságát. A toxicitását különböző biokémiai és egyéb in vitro tesztekkel részletesen karakterizáltuk. A stroke betegségmodellben a hatónyaggal történt kezelések hatását viselkedési vizsgálatokkal jellemeztük. Hasonló módon jellemeztük a stroke után kialakuló, piramispálya-roncsolással kiváltott spaszticitási modellünkben végzett kezelések hatásait. A spaszticitás kezelésének hatását kombinált video és infravörös felvételek 3 dimenziós kiértékelésével elemeztük. In vivo izometrikus izomerő gátlási méréseket végeztünk a stroke után kialakuló spaszticitás kezelése során kiváltott izomlazítás modellezésére, és folytattuk a spaszticitás modellezésével végzett vizsgálatainkat. A kezelések hatását in vivo MRI vizsgálatokkal elemeztük. A dózisfüggő vasomotoros gátló hatást patkány és humán érpreparátumokon vizsgáltuk. Összehasonlító méréseket végeztünk a piacon elérhető kompetitor Baclofen, Tizanidine és Dantrolene hatóanyagokkal. A vezérmolekula kiválasztásához részletesen elemeztük az eddig elvégzett in silico mérések, in vitro biokémiai és sejttenyészeteken végzett kísérletek, toxikológiai tesztek, farmakokinetikai kísérletek és az in vivo mérések eredményeit, a lehetséges indikációkat és az ezekhez kapcsolódó további fejlesztési feladatokat, valamint áttekintettük az eddig összegyűjtött üzletfejlesztési és piacraviteli információinkat. A felskálázási protokoll kidolgozásához elemeztük a racém hatóanyagok előállítására és engedélyeztetésére vonatkozó szabályokat, melyek alapján meghatároztuk a nagy mennyiségben előállított hatóanyagnál elvárt tisztasági és racém arányokat, majd kidolgoztuk a vezérmolekula szintézis felskálázásának protokollját. Az MPH-220 hatóanyagból előállítottuk a molekula két tiszta enantiomer formáját, és részletesen karakterizáltuk.

2020-04-30