Fokozott biztonságú elektronikus aláírás és minősített időbélyegzés használata a kimenő számlák esetén

A koronavírus helyzetre való tekintettel előbbre hoztuk a számlázási rendszerünk digitális átállását. 2020 április 1-től minősített tanúsítványon (e szigno) alapuló elektronikus bélyegzővel (fokozott biztonságú elektronikus aláírás és minősített időbélyegzés) ellátott elektronikus számlát bocsájtunk ki alapértelmezetten a Partnereink felé. A számlakiállítás során a rendszerünk egy email üzenetet küld a Partnerünknek, amelyben levő linkre kattintva letölthető az elektronikus számla. Amennyiben a Partnerünk feltétlenül ragaszkodik a hagyományos papír alapú számlához, akkor természetesen továbbra is papír alapú számlát állítunk ki a részére. Az általunk kiállított számla az Áfa tv. 175 § (2) bekezdésében meghatározott elektronikus számla, ennek megfelelően csak elektronikus formában tekinthető adóigazgatási azonosításra alkalmasnak. A számla formátuma PDF, adattartalma az ingyenesen hozzáférhető Adobe Reader programmal könnyen áttekinthető, a digitális aláírás és az időbélyeg hitelessége ezzel a programmal egyszerűen ellenőrizhető.

2020-04-03